Paweł Szulakiewicz, Ph.D.

Paweł Szulakiewicz, Ph.D.
Associate Professor - retired

Tel.:+48 616653822
E-mail:pawel.szulakiewicz@put.poznan.pl
Consultations:Thursday 16:00 - 18:00
Room:220
Biography

Pawel Szulakiewicz has been with Poznan University of Technology since the year 1970. He is currently retired Professor in the Chair of Wireless Communications at the faculty of Electronic and Telecommuniations .

Prof. Szulakiewicz was a dean at the faculty of Electronic and Telecommuniations and also holds a position of Head of the Department of Wireless Communications. He has been a coordinator of some EU international projects, i.e. Leonardo da Vinci programe „Vocational training for certification in ICT" (Train2Cert) and „International certificates of excellence in selected areas of ICT" (InCert). His research interests are theory of telecommunications, wireless LANs, channel coding and data processing in transmitters and receivers.

In the academic years 1989/90 and 1990/91 he was with Polytechnic University in NY as Visiting Associate Professor, working on theory of telecommunications.

Professional interests
Zainteresowania naukowe Pawła Szulakiewicza dotyczą teorii telekomunikacji, teorii sygnałów, modulacji cyfrowych, kodów kratowych, sygnałów CPM, turbokodów, dekodowania iteracyjnego, sieci WLAN i innych systemów i sieci bezprzewodowych. Paweł Szulakiewicz w latach 90. kierował czterema projektami w ramach programu TEMPUS i dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez KBN. Od listopada 2002 do października 2005 koordynował projekt „Internet-based vocational training of telecommunication students, engineers and technicians" (INVOCOM) (www.invocom.et.put.poznan.pl) w programie Leonardo da Vinci UE. W następnych latach kierował dwoma innymi projektami w programie LdV dotyczącymi uzyskiwania certyfikatów i opracowania kursów przygotowujących do egzaminu certyfikującego. Tytuły projektów to: „Vocational training for certification in ICT" (TrainTo Cert) oraz „International certificates of excellence in selected areas of ICT" (InCert). Partnerami w obu projektach były znane uniwersytety techniczne UE oraz znaczące firmy z branży ICT. Po roku 2000 Paweł Szulakiewicz kierował m. in. dwoma projektami badawczymi z serii Opus finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Projekty dotyczyły rozwoju sieci WLAN o dużej szybkości transmisji.