Łukasz Kułacz, M.Sc.

Łukasz Kułacz, M.Sc.
Assistant

Tel.:+48 616653913
E-mail:lukasz.k.kulacz(at)doctorate.put.poznan.pl
Consultations:Tuesday 9:45-11:15
Room:239
Biography